Drenaż robót ziemnych zabije Łosiowe Błota

Prosimy o podkreślanie, że wycinka drzew jest „drugorzędnym” zagrożeniem dla Lasu Bemowskiego, a w szczególności dla rezerwatów typu Łosiowe Błota. W wypadku działki nr 180 katastrofalne będą jakiekolwiek prace i później instalacje ziemne głębsze niż 1 metr poniżej obecnego lustra wód podziemnych, bo

już 1 metr może zabić Łosiowe Błota

 • fundamentowanie budynków musi być na głębokości poniżej granicy przemarzania czyli (bez piwnic) ok. 2 metry (jeżeli płytkie fundamentowanie jest tam w ogóle możliwe)
 • garaże podziemne to praktycznie ok. 4 metry
 • zastosowana będzie ochrona przeciwwilgociowa poprzez np. okołofundamentowe drenaże i studnie z których permanentnie odpompowywana będzie woda by OSUSZYĆ TEREN wokół budynków i podziemnych garaży
 • kanalizacja, wodociągi, instalacje techniczne same z siebie stają się ścieżkami drenażu
 • nawet rezygnacja z piwnic i garaży podziemnych z zastosowaniem np. palowania (głębokiego fundamentowania) nie gwarantuje stabilności lustra wody gruntowej, a w zależności od warunków geologicznych może okazać się najgorszym rozwiązaniem
 • po „odpowiednim” zdrenowaniu (osuszeniu) terenu deweloperski problem drzew sam się rozwiąże

Poniżej wypowiedzi i obietnice dewelopera na kanale YouTube „Telewizja wPolsce”

.

Petycje
.

Kolejna inicjatywa obrony Lasu Bemowskiego

Zapraszamy do popierania inicjatyw w sprawie obrony Lasu Bemowskiego przed wycinką na jakiekolwiek cele i przez jakichkolwiek inwestorów

Link do petycji

Prosimy również o głosy w sprawie obrony Lasu Bemowskiego w jego północno-wschodniej części

Link do petycji

Uważamy, że lepiej 10 petycji za dużo, niż jedna za mało.
Walczmy z tymi, którym brak wyobraźni lub dla których Las Bemowski i Łosiowe Błota są jedynie biznesem lub przeszkodą w karierze.
Jakiekolwiek prace ziemne (fundamentowanie, kanalizacja itp.) zdrenują i osuszą Łosiowe Błota otwierając drogę do dalszych deweloperskich żądań, kosztem flory i fauny Lasu Bemowskiego.

Tu widać jak istotne jest dla całego ekosystemu pozostawienie terenu dawnej bazy radarowej (działki 180) naturze:

Katastrofalnie-strategiczne dla całego ekosystemu położenie działki 180 (Dawna Baza Radarowa)
Droga dojazdowa do Dawnej Bazy Radarowej (działka 180) szerokości jednego auta wykonana w nasypie – w wypadku rozbudowy całe zadrzewienia na długości pół kilometra będzie wykarczowane.

.
Przekręt

Nagrania z sesji i inne materiały w sprawie

Portal Warszawski w sprawie

Link do nagrania sesji Rady Gminy w spr. działki 180

Lasy Miejskie również za ochroną Lasu Bemowskiego

Mieszkańcy Bemowa zabrali głos

Jak widać z powyższego zestawienia, mieszkańcy Bemowa (generalnie Warszawy) chcą mieć „coś” do powiedzenia w sprawach Ich dotyczących 🙂
Zapraszamy do stowarzyszeń, samorządów i inicjatyw lokalnych.

Poniżej nasz tematyczny, przedwyborczy wpis.

Nie oddawaj głosu, a zabierz go.

Jako organizacja pozarządowa działająca na poziomie samorządu terytorialnego dla mieszkańców Boernerowa, historycznego osiedla, Lasu Bemowskiego i Lotniska Warszawa-Babice wielokrotnie doświadczyliśmy jak dalece lekceważony jest głos lokalnych społeczności. Będziemy chcieli to nagłaśniać i zmieniać,

ale najpierw prosimy Wszystkich by zaznaczyli CHĘĆ BYCIA POSTRZEGANYM, by w wyborach 13 października ZABRALI GŁOS z puli „NIEOBECNYCH” i tym samym podkreślili „jestem tu”, nie jest mi obojętny mój los, los mojej społeczności, los miejsca/środowiska w którym żyję.

Proponujemy głosować według własnych preferencji, a jeżeli ich nie ma to według poczucia godności i zdroworozsądkowego myślenia 🙂
ale

koniecznie ZABRAĆ GŁOS

Sosna „domowa” – poprawiacz powietrza oraz nastroju – do domu i do biura ;)

Sadźmy lasy 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲😀🌲😀
Ty też potrafisz… 😀🌲😀

Źródło
 1. Idź do lasu. Przynieś szyszkę. Zrób to jesienią, kiedy szyszki dojrzewają.
 2. Posadź szyszkę w doniczce tak aby większa jej część wystawała.
 3. Codziennie podlewaj ją małą ilością wody. Nadmiar wody spowoduje, że szyszka zgnije.
 4. Po jakimś czasie pojawi się malutkie drzewko.
 5. Gratuluję – właśnie rozpoczęła się produkcja tlenu i masz kawałek lasu w domu 🙂
 6. Podrośnie (na wiosnę?) „wypuść na wolność” – posadź w swojej okolicy 🙂